تلرانس‌ها و انطباقات

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد


  • اصول کلی انطباقات و حدود بالا و پایین
  • انطباقات لقی- پرسی و عبوری
  • سیستم سوراخ مبنا و محورمبنا و حدود بالا و پایین در آن
  • علائم کوتاه محدوده تلرانس در سیستم انطباقات ( به عنوان مثال Ø۳۰H7 )
  • ردیف کیفیت و نحوه محاسبه اندازه تلرانس‌ها در انطباقات ( به عنوان مثال IT8 )
  • معرفی و محاسبه موقعیت تلرانس‌ها در انطباقات
  • انتخاب انطباق
  • نحوه استفاده از جداول انطباقات
  • قواعد انطباقات
  • کارگروهی و تمرین


تاریخ & زمان
یک‌شنبه
۰۷ آبان ۱۴۰۲
Start - ۱۱:۳۰
چهارشنبه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۲:۲۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.