ISO 10015:2019

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • آشنایی با مفاهیم مورداستفاده در آموزش و یادگیری
  • آشنایی با استانداردهای حوزه آموزش
  • مدیریت شایستگی‌ها
  • انواع شایستگی‌ها
  • مراحل ایجاد یک مدل مبتنی بر شایستگی
  • تعیین نیازهای شایستگی
  • برنامه‌ریزی آموزشی
  • اقدام (اجرای آموزش)
  • سنجش تأثیر برنامه مدیریت شایستگی و توسعه افراد
  • تعیین شایستگی آینده و نیازهای توسعه افراد


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۹:۳۰
پنج‌شنبه
۱۱ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۰:۲۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.